EMG Testi Nedir?

EMG (Elektromiyografi) ya da diğer adıyla ENMG (Elektronöromiyografi) testi nedir, hangi hastalıklarda kullanılır, acıtır mı, öncesinde ne gibi hazırlıklar yapılmalıdır.

EMG Testi Nedir?

Vücudumuzdaki sinirler ve kaslar çalışırlarken elektrik ortaya çıkar. Bu elektriksel aktiviteler ölçülerek ve incelenerek çeşitli sinir ve kas hastalıkları ile ilgili bilgiler edinebilir ve teşhisler koyabiliriz. EMG (Elektromiyografi) ya da diğer adıyla ENMG (Elektronöromiyografi) testi tam da bu amaçla kullanılır.

EMG (Elektromiyografi) veya diğer adı ile ENMG (Elektronöromiyografi) testinin kelime anlamı şu şekildedir. “Elektro” elektrik demektir. “Nöro” yani “nöron” kelimesi sinir demektir. “Miyo” kas , “grafi” kelimesi ise yazı demektir. Hepsi birleştirildiğinde vücudumuzdaki sinir ve kasların elektriksel aktivitelerinin incelenmesi ve cihazlar yardımıyla yazdırılması anlamı çıkar.

EMG/ENMG'nin Tipleri

Sinir ileti incelemesi ve kas incelemesi (iğne EMG) olmak üzere iki farklı tipi mevcuttur.

Sinir ileti incelemeleri: Sinir lifi üzerine ya da kas üzerine elektrodlar bağlanır. Elektrod ile sinire çok düşük voltajlı elektrik uyarısı verilerek sinir lifinin iletiminde herhangi bir bozukluk olup olmadığı araştırılırarak tespit edilir. Bir bozukluk var ise sinirin hangi bölgesinin hastalanmış olduğu tespit edilir.

Kas incelemeleri (İğne EMG): İncelenecek kasların içine iğne elektrod yerleştirilir. Kasın elektriksel faaliyeti incelenerek hastalığın kaslarda mı olduğu yoksa kasa gelen sinir liflerinin mi hastalanmış olduğu ayırtedilir.

EMG Testi Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Fokal nöropatiler, yani tek bir sinirde hasara neden olan hastalıklar: En sık “tuzak nöropatiler” diğer adıyla “sinir sıkışıklıkları”nın (karpal tünel sendromu / el bileğinde sinir sıkışması, ulnar oluk sendromu / dirsekte sinir sıkışması, tarsal tünel sendomu / ayakta sinir sıkışması vb.) teşhis ve değerlendirilmesinde kullanılır.

Radikülopatiler, yani omurilikten çıkan kök adı verilen sinir dallarının hastalıkları: En sık bel veya boyun fıtığı gibi hastalıklar sonucunda omurilikten çıkan sinir köklerinin sıkışarak ve ezilerek hasarlanmasına sebep olan hastalıkların tespitinde ve değerlendirilmesinde kullanılır.

Polinöropatiler, yani aynı anda birden çok sinirin hastalandığı durumlar: Diabetes Mellitus (şeker hastalığı), B12 vitamin düzey eksikliği veya böbrek yetmezliği gibi periferik (çevresel) sinirlerde yaygın hasara neden olan hastalıkların teşhisinde kullanılır.

Miyopatiler, yani kas hastalıkları: Kas liflerinde hasara neden olan hastalıkların araştırılması, ayırt edilmesi ve saptanmasında kullanılır.

Motor nöron hastalıkları: Çocuk felci veya ALS gibi omurilikteki motor sinir hücrelerinde bozukluğa neden olan hastalıkların tespitinde kullanılır.

Nöromüsküler hastalıklar: Myastenia Gravis gibi sinir ve kas arasındaki elektrik iletiminin bozulduğu hastalıklar.

Biz beyin cerrahları en çok karpal tünel sendromunun tanısını koymada ve düzeyini saptamada; bazı özel durumlarda da bel fıtığı ve boyun fıtıklarında EMG'den yararlanıyoruz. 

EMG Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar?

  • Varsa daha önceden yapılmış olan bel/boyun MR ve EMG tetkikleri birlikte getirilmelidir.
  • Tetkik öncesinde kullanmakta olduğunuz ilaçlarla ilgili bilgi vermeniz gerekmektedir. Özellikle kan sulandırıcı olarak bilinen ilaç kullanımı var ise mutlaka önceden belirtmelisiniz
  • Var ise kalp pili veya benzeri vücuda takılı elektriksel cihazlarla ilgili önceden bilgi vermelisiniz.
  • Hepatit, AIDS gibi kan ile bulaşabilen hastalıklarınız var ise işlem öncesinde bilgi verilmelidir.
  • Tok olarak gelinmelidir, aç gelmeye gerek yoktur.
  • Kol ve bacakları sıkmayan rahat ve bol kıyafetler giyilmedir.
  • Banyo yapmış ve cilt üzeri temizlenmiş olarak gelinmeli, krem tarzı ürünler sürülmemiş olmalıdır.
  • Tetkik öncesi yüzük, bilezik ve saat gibi el ve kollardaki takılar çıkarılmalıdır.
  • EMG/ENMG laboratuvarına girerken cihazlarda bozulmaya neden olacağından dolayı cep telefonları kapatılmalıdır.

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.