Mikrocerrahi

Bel ve boyun fıtığında mikrocerrahi yöntemin avantajları nelerdir?

Mikrocerrahi

Gelişen teknoloji tüm hayat standardımızı değiştirdiği gibi ameliyat yöntemlerinde de etkisini gösteriyor. Yenilenen ameliyat teknikleri sayesinde insanlar artık ameliyattan korkmuyor. Herhangi bir hastalıkta nasıl bir tedavi yönteminin izleneceği hekim ile hastanın ortaklaşa aldığı bir karar olmakla birlikte bu kararı almada doktorun hastayı doğru yönlendirmesi gerekiyor. Bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi omurga hastalıklarından yola çıkarsak hastalığın bulguları ve yardımcı tanı yöntemleri ekseninde tedavinin ameliyatsız yöntemlerle mi yoksa cerrahi yollarla mı yapılacağı hastaya en açık şekilde anlatılmalı, hangi yolun yararlı olacağı ve  ileride nelerle karşılaşılacağı doğru biçimde aktarılmalıdır. Bu yazımızda günümüzde en sık kullanılan ameliyat yöntemlerinden biri olan mikrocerrahiyi anlatacağız.

Mikrocerrahi Nasıl Yapılır?

Bel ya da boyun fıtıklarında, gelişen teknolojiyle birlikte oldukça yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Mikrocerrahi de bunlardan biri. Mikrocerrahi, mikroskop yardımıyla detaylı görüntü elde edilebilen bir cerrahi tekniktir. Çok küçük kesi açıldığı için iyileşme süresi de açık yöntemlere göre daha hızlı geçer. Mikrocerrahi yöntem bel fıtığı, boyun fıtığı, bel kayması, dar kanal gibi hastalıklarda kullanılabilir.

Mikrocerrahi teknikte hasarlı bölgeye çok küçük bir kesi açılıyor. Ameliyat işlemi bu sınırlı bölgede yapılıyor. Rahat ve detaylı görüntüleme yapılabilmesi için ameliyathanede bulunan dev boyutlarda bir mikroskop kullanılıyor. Ayrıntılı ve net bir görüntü sağlanması hasta için hayati önemi olan dokuların zarar ve hasar görmesi riskini ve diğer bir deyişle ameliyat sırasında “felç olma” riskini en aza indiriyor. Kesinin çok küçük olması iyileşme süresini hızlandırıyor, enfeksiyon riskini en aza indiriyor ve daha estetik bir yara izi bırakıyor. 

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.