Çocuklarda Kamburluk (Kifoz)

Duruş bozukluğuna bağlı olarak oluşan kamburluk sorununa postural kifoz denir. Çocuklarda görülen kamburluğun en çok görülen çeşitidir.

Çocuklarda Kamburluk (Kifoz)

Kamburluk, tıptaki adıyla “Kifoz” omurgamızın dolayısıyla da vücudumuzun çeşitli sebeplerle öne eğik bir pozisyonda olmasına verilen isimdir. Son yıllarda özellikle çocuk ve gençlerimizde sıklığı artmakta ve ailelerin endişeye kapılmasına neden olmaktadır.

Bu durumla karşılaştığımızda öncelikle kifozun yani kamburluğun türünü ve sebebini ortaya koymak gerekir. Bu rahatsızlığı kabaca ikiye ayırmak uygun olacaktır. Birincisi postural kifoz yani duruş bozukluğu nedeniyle olan kamburluktur -ki aslında bu durumda ortada gerçek bir hastalık yoktur.-

Postural kifoz ile karşılaşıldığında ailenin ve hastanın endişelerini gidererek yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirmek uygun olacaktır.

İkincisi ise kifozun yani kamburluğun gerçek bir hastalıktan kaynaklandığı durumdur. Böyle bir durum varsa gecikmeden tespit edilmesi, nispeten daha masum bir sorun olan postural kifozlu hastalardan ayırt edilmesi, tıbbi sebeplerinin bulunması ve gerekli ise tedaviye başlanması önem arz etmektedir.

Birinci grup olan postural kifoz, polikliniklerde en sık karşılaşılan kamburluk çeşitlerinden biridir. Diğer tüm kamburluk tiplerine göre daha masum ve zararsız bir durumdur. Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde görülür. Bazen de masa başında ve özellikle bilgisayar başında uzun saatler boyunca çalışan yetişkinlerde görülür. Oturma veya duruş şeklindeki bozukluk nedeniyle ortaya çıkar. Aileler genelde çocuğun yemek masasında aşırı derecede öne eğik durur halini gördüklerinde endişeye kapılarak  muayeneye getirirler. Yapılan tetkiklerde, yani omurganın röntgen, MR ve tomografilerinde aslında omurganın ve içindeki sinir dokularının tamamen sağlam ve normal olduğu görülür. Yani ortada bir hastalık yoktur. Sadece kişi bu şekilde durduğu için dışarıdan baktığımızda “kambur gibi" gözükmektedir. Özellikle hareketsiz ve sporsuz yaşam da bu durumun ilerlemesine sebep olabilmektedir. Güçsüz kalan omurga kasları omurgayı dik tutmakta zorluk çekmekte ve tabiri uygunsa “tembellik” yapmaktadırlar.

Duruş bozukluğuna bağlı olan kamburluk aslında bir hastalık olmadığı için bir tıbbi tedaviye de gerek yoktur. Ailelerin bu durumda yapması gerekenler öncelikle çocuğa doğru oturma şeklini öğretmek ve sportif faaliyetlerini arttırmak konusunda destek ve teşvik edici olmaktır.

Öncelikle çocuğun ev ve okuldaki çalışma ortamını düzenleyerek işe başlayabiliriz. Dik ve arkaya yaslanarak oturmak, bilgisayar kullanıyorsa ekranın göz, klavyenin ise dirsekler seviyesinde olmasını sağlamak uygun olacaktır. Okuma ve yazma sırasında en azından saatte 3 kere yani 20 dakikada bir ayağa kalkıp esneme hareketleri yapmak, oda içinde bir tur atmak ve otururken sık sık pozisyon değiştirmek uygun olacaktır.

Özellikle yüzme ve yürüyüş, düz koşu sporları, bel,sırt ve boyun egzersizleri, pilates ve jimnastik başta olmak üzere çocuklarımızı her türlü spora teşvik etmeli, profesyonel hocalar eşliğinde spor eğitimi alabilecekleri ortam yaratmaya çalışmalı ve sporu sevdirmeliyiz.

Sınırlı Sorumluluk Beyanı

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikle tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.